Publisert

Miniguide: De vanligste fyllemekanismene

 

En fyllepenn må fylles med blekk, og det er ulike måter å gjøre dette på.

De mest vanlige er:

 

 

 

 

 

 

 

Patroner
Dette er små blekkbeholdere som monteres inne i pennen. Enkelt og greit hvis man ikke vil fylle fra flaske. Det finnes patroner med internasjonal standard og patroner som kun passer til sine egne merker. Lurt å sjekke før man kjøper. Engangsbruk.

 

 

 

Omformer/Converter
Tom blekkbeholder som monteres i pennen og fylles ved hjelp av skrumekanisme eller ved at man trekker stempelet opp. Fordelen ved å bruke omformer er at man har flere farger å velge mellom og kan brukes gang på gang.

 

                                                                                           Lamy 2000


Stempelfyller
Pennen har et stempel som kan skrus eller skyves fram og tilbake. Her fyller man direkte fra flasken og inn i pennen ved hjelp av skru- eller skyvemekanisme.  Dette er en av de mest populære måtene å fylle på fordi det blir lite søl og blekk-volumet er større enn i patron eller omformer.

TWSBI Vac700R

Vakuumfyller
Som navnet sier, fylles pennen opp ved hjelp av vakuum. Her brukes også stempel, men på en annen måte enn hos en stempelfyller. Man skyver stempelet tilbake, og ved å skyve stempelet ned vil blekket samtidig suges inni pennen på grunn av det negative trykket.