Publisert

Våre tre tips for enkelt å skrive dagbok hver dag

2017 er i gang, hva med å ha det å skrive dagbok som et nyttårsforsett? En enkel måte å gjøre det på kan være ved å bruke en 5-årsdagbok. Da skriver man noen få linjer hver dag – og året etter skriver man på samme side slik at man etterhvert kan se hva man gjorde på denne dagen året før og årene før det.

Bruk våre tre tips for å skrive dagbok:

  1. Sett av tid på kalenderen eller ha dagbokskriving som en del av den daglige kveldsrutinen din.
  2. Velg ut noen faste temaer du skal skrive om, f.eks. én ting du har vært takknemlig for, hvem du møtte eller hvordan været var ute.
  3. Bruk sandwich-metoden når du skriver. Først skriver du noe positivt som har skjedd, deretter eventuelle negative ting som du vil skrive ned, før du avslutter med positive ting igjen. Da holder du teksten hyggelig å lese og fokuserer mest på de positive tingene.